Φροντίδα-Μετά ονομάζεται η διευρυμένη υπηρεσία υποστήριξης προς τις γυναίκες και έφηβες-θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σωματεμπορίας που έχουν ολοκληρώσει ή εγκαταλείψει το πρόγραμμα του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις. Είναι πολύ σημαντικό για την πορεία αποκατάστασης αυτών των γυναικών να αισθάνονται μέλη μιας κοινότητας αποκατάστασης και να γνωρίζουν ότι κάποιος νοιάζεται πραγματικά γι’ αυτές.

The-ArborΑκόμα και όταν τα μέλη έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα που παρέχεται από το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην προσπάθειά τους να ενσωματωθούν στην ευρύτερη κοινωνία και να έχουν μια επιτυχημένη ζωή.

Με την καθοδήγηση του προσωπικού της Φροντίδας-Μετά, τους παρέχεται η απαιτούμενη υποστήριξη για να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες.

Τα μέλη που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, δηλαδή για όσες έχουν φύγει από αυτό εξαιτίας χρήσεως ναρκωτικών, αλκοόλ, ή συμμετοχής τους σε παράνομες δραστηριότητες, γίνονται προσπάθειες προσέγγισής τους από το προσωπικό του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις, με στόχο την δημιουργία σχέσεων, κάτι που μπορεί να τις ενθαρρύνει να επανενταχθούν στο πρόγραμμα.