Όλα τα προγράμματα φιλοξενίας του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις διαμορφώνονται σύμφωνα με το πρότυπο ενός οικογενειακού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας δεν προσφέρεται στα σπίτια Πρώτης Γραμμής, Μεταβατικής Στέγασης ή Ημιαυτόνομης Διαβίωσης. Παρέχεται μόνο στο ανεξάρτητο Κέντρο Ημέρας του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις. Η στέγαση στα σπίτια του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις προσφέρεται με αποκλειστικό σκοπό την ασφαλή διαβίωση των συμμετεχουσών.

Μια απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά τα μέλη στα σπίτια Πρώτης Γραμμής, είναι το να απέχουν από παράνομες δραστηριότητες και να παρακολουθούν το πλήρες ωράριο του προγράμματος 3Ζ στο Κέντρο Ημέρας του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις.

Τα μέλη διαμένουν στα σπίτια Πρώτης Γραμμής από 6 μήνες έως ένα έτος.

hospitality_house_1
  • «Σπίτι Πρώτης Γραμμής» καλείται ο χώρος κατοικίας που παρέχει στέγαση σε γυναίκες-θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σωματεμπορίας, με ή χωρίς τέκνα, που δεν έχουν σοβαρές εξαρτήσεις, σε κατάσταση ή μη εγκυμοσύνης.
  • «Σπίτι Μεταβατικής Στέγασης» καλείται η Μεσοπρόθεσμη Στέγαση ή η Ημιαυτόνομη Διαβίωση, δύο προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα στο Κέντρο Ημέρας του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις και είναι έτοιμες να ζήσουν εν μέρει εξαρτώμενες οικονομικά ή πλήρως αυτοσυντηρούμενες.

Τα Σπίτια Μεταβατικής Στέγασης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • Στη Μεσοπρόθεσμη Στέγαση, η οποία αποτελεί μία ημι-αυτόνομη κατοικία για τα μέλη που έχουν εισέλθει στο στάδιο των προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα μέλη μπορούν να μείνουν στο πρόγραμμα Μεσοπρόθεσμης Στέγασης από 8 μήνες έως δύο χρόνια.
  • Στην Ημιαυτόνομη Διαβίωση, η οποία είναι μια ανεξάρτητη κατοικία για μέλη που έχουν εισαχθεί προσφάτως στην αγορά εργασίας, έχουν επιστρέψει στο σχολείο ή απασχολούνται πλήρως με την ανατροφή των τέκνων τους. Στο στάδιο αυτό τα μέλη εισέρχονται στο πρόγραμμα Φροντίδα-Μετά. Στο πρόγραμμα της Ημιαυτόνομης Διαβίωσης μπορούν να μείνουν από 2 έως 4 χρόνια.