Αγκαλιά και Φροντίδα ονομάζεται η εξειδικευμένη υπηρεσία παιδικής φροντίδας για τα παιδιά γυναικών και εφήβων που υπηρετούνται από το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις, καθώς και για τις ανάγκες του προσωπικού του. Αυτή η υπηρεσία είναι σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του προγράμματος 3Ζ, που αφορούν την ανατροφή των τέκνων των μελών στο Κέντρο Ημέρας του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις.

BabyΗ Αγκαλιά και Φροντίδα προσφέρει επίσης ένα περιβάλλον επαγγελματικής εξάσκησης και εκπαίδευσης για κάποια απο τα κορίτσια που φιλοξενούνται, διευκολύνοντάς τες έτσι να ακολουθήσουν την εργασία αυτή ως καριέρα.

Το Πρόγραμμα Αγκαλιά και Φροντίδα δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, καθώς παρέχεται αποκλειστικά στο προσωπικό και τα μέλη του προγράμματος.

Μέλη που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα ή έχουν επιστρέψει στο σχολείο, προσλαμβάνονται σε θέσεις βασικών καθηκόντων, ως το πλέον κατάλληλο προσωπικό για το Αγκαλιά  και Φροντίδα.

Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό προσφέρει στα παιδιά των γυναικών που φιλοξενούνται μακροχρόνια σταθερότητα, καθώς οι μητέρες τους ξανακτίζουν τη ζωή τους και μαθαίνουν από την αρχή πώς να είναι σωστές μητέρες.