Πραγματοποιώντας την Αποστολή του, το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις δραστηριοποιείται για την επίτευξη 4 στόχων:

Τη βοήθεια θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σωματεμπορίας (με ή χωρίς τέκνα), μέσω της ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων με κοπέλες που βρίσκονται στην ίδια θέση καθώς και με άλλα πρόσωπα. Έτσι συντελούμαι στη συνειδητοποίηση της προσωπικής ανάγκης των συμμετεχουσών για αποκατάσταση και πρόοδο.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, το Κέντρο Ημέρας του goal_1Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις παρέχει το πρόγραμμα Τρία Ζήτα (3Ζ), που είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις μοναδικές ανάγκες των φιλοξενούμενών μας νεαρών γυναικών.

Αυτή η σειρά μαθημάτων καλύπτει όλους τους τομείς διαπροσωπικών σχέσεων, με έμφαση στην προσωπική συνειδητοποίηση της ανάγκης τους για αποκατάσταση και πρόοδο, κάτι που εκφράζεται και μέσω της ονομασίας του 3Ζ: Ζήτα, συΖήτα, Ζήσε.

Οι συμμετέχουσες επιλέγονται για τα προγράμματα του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις με βάση 3 κριτήρια:

 • Να είναι θύματα -ή να βρίσκονται σε κίνδυνο να καταστούν θύματα- σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σωματεμπορίας
 • Να είναι εντός των ορίων ηλικίας: από 18 έως 29 ετών
 • Να επιθυμούν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και να συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα των προγραμμάτων του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις

Την προσφορά ποιοτικής φιλοξενίας στα πλαίσια ενός οικογενειακού περιβάλλοντος στα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σωματεμπορίας (με ή χωρίς τέκνα) που παρακολουθούν το πρόγραμμα 3Ζ, το οποίο προσφέρεται από το Κέντρο Ημέρας του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις.

Το πρόγραμμα φιλοξενίας είναι σχεδιασμένο ώστε:

 • Να βοηθήσει τις συμμετέχουσες να μάθουν να θέτουν και να τηρούν όρια, να2os_stoxos υιοθετήσουν σωστές συνήθειες προσωπικής υγιεινής και να αποκτήσουν δεξιότητες στην καθαριότητα, την οργάνωση και το νοικοκυριό του σπιτιού.
 • Να δημιουργήσει μια ασφαλή κοινότητα διαβίωσης για τις συμμετέχουσες, μέσα στην οποία θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν μακροχρόνιες και υγιείς σχέσεις.
 • Να τις μάθει να ζουν μέσα σε μια κοινότητα όπου θα έχουν προνόμια αλλά και υποχρεώσεις, και να αποκτήσουν μια ομαδική προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Να τις βοηθήσει να μάθουν να φροντίζουν οι ίδιες για τις προσωπικές τους ανάγκες (π.χ. να πηγαίνουν στα μαγαζιά, να διαχειρίζονται τα χρήματά τους, να ζουν στα πλαίσια των οικονομικών τους δυνατοτήτων κτλ.).

Την ανάπτυξη καλών σχέσεων συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες και με άλλες οργανώσεις, προς όφελος των νεαρών γυναικών που φιλοξενούνται στο Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις.

HandsΟι συνεργασίες αυτές στοχεύουν στο να εξοπλίζεται το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε:

 • να καλύπτει τις διάφορες ανάγκες των γυναικών που φιλοξενούνται και
 • να παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος αποκατάστασης για καθένα μέλος.

Έτσι, το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις προωθεί την ανάπτυξη καλών σχέσεων συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους φορείς όπως -ενδεικτικά αναφέρουμε και όχι κατ’ αποκλειστικότητα- αντιπροσώπους της πολιτείας, κοινωνικούς λειτουργούς, οργανώσεις κοινωνικού οφέλους που δραστηριοποιούνται στους δρόμους, κέντρα υποδοχής μεταναστών ή προσφύγων, κέντρα αποκατάστασης ατόμων εξαρτημένων από αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες.

salvationΈνα παράδειγμα καλών σχέσεων συνεργασίας με άλλες οργανώσεις, προς όφελος των νεαρών γυναικών που φιλοξενούνται στο Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις (Στόχος 3), είναι η στρατηγική μας συνεργασία με τον Στρατό της Σωτηρίας στην Αθήνα. Ο Στρατός της Σωτηρίας είναι το ελληνικό παράρτημα του διεθνούς οργανισμού Salvation Army.

Τα μέλη του Στρατού της Σωτηρίας μπορούν να φέρνουν την προοπτική του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις στα κορίτσια που το χρειάζονται:

 • Μέσα από τη βάση τους, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, σε περιοχή που χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία πορνείων, γυναικών που κάνουν πεζοδρόμιο και μαστροπών.
 • Με τη φιλανθρωπική τους δράση μέσω του προγράμματος «Green Light Project», το οποίο απευθύνεται στα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σωματεμπορίας.

Τα κορίτσια του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις συμπληρώνοντας τον κύκλο του προγράμματός μας, μπορούν να επωφεληθούν από τα προγράμματα που ο Στρατός της Σωτηρίας προσφέρει, με στόχο την απασχόληση και καθοδήγησή τους.

Την ευαισθητοποίηση όλων και τη συνειδητοποίηση των ειδικών αναγκών που έχουν τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σωματεμπορίας.

Προκειμένου να επιτύχουν το στόχο αυτό, οι εθελοντές και το προσωπικό του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις εκπαιδεύονται στα πολύπλευρα ζητήματα που αφορούν τη σεξουαλική εκμετάλλευση και σωματεμπορία, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν όσους έρχονται σε επαφή μαζί τους.

Επιμορφώνοντας τους ανθρώπους σε θέματα που αφορούν τη σεξουαλική εκμετάλλευση και σωματεμπορία, τους βοηθούμε να αντιληφθούν τον αγώνα αποκατάστασης των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σωματεμπορίας. Επιμορφώνοντας την ευρύτερη κοινωνία, ευελπιστούμε να συντελέσουμε στην αλλαγή κοινωνικής συμπεριφοράς απέναντι στα θύματα αυτά.