Η μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις είναι μια κοινότητα αποκατάστασης που παρέχει προγράμματα μακροχρόνιας υποστήριξης (3 έως 7 έτη), σχεδιασμένα να καθοδηγούν γυναίκες και έφηβες-θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σωματεμπορίας. Στόχος μας η πλήρης αποκατάσταση και επανένταξή τους στην κοινωνία.

Το πρόγραμμά μας σχεδιάστηκε για να καλύψει τις εξής ανάγκες:

Women
  • Αποκατάσταση παιδικών τραυμάτων και σεξουαλικής κακοποίησης
  • Αποκατάσταση εθισμών
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Επαγγελματική κατάρτιση ή μαθητεία σε κάποια τέχνη
  • Εργασιακή αποκατάσταση ή επανεγγραφή στο σχολείο

Η αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στο να σπάσει ο φαύλος κύκλος στη ζωή των γυναικών-θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Το ολοκληρωμένο μας πρόγραμμα μακροχρόνιας υποστήριξης απευθύνεται σε νέες γυναίκες ηλικίας 18 ως 29 ετών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή έχουν ήδη παιδιά.

Το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις προσφέρει επίσης προγράμματα και υπηρεσίες για νέες γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο να καταστούν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σωματεμπορίας.

Το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις διασφαλίζει ότι το προσωπικό και οι εθελοντές έχουν τα κατάλληλα εφόδια προκειμένου να δουλέψουν με γυναίκες και έφηβες-θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σωματεμπορίας. Τα εφόδια αυτά περιλαμβάνουν κατάρτιση στο πλαίσιο ειδικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου που παρακολουθούν σε πρώτη φάση, καθώς και άλλα τακτικά  επιμορφωτικά σεμινάρια που παρακολουθούν στη συνέχεια.

Το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις στοχεύει στη συλλογική Πιστοποίησή του από τον διεθνή οργανισμό Ανώνυμοι Υπηρέτες.
SAF-Logo

  • Οι Ανώνυμοι Υπηρέτες έχουν ιστορία 25 χρόνων στην προσφορά βοήθειας σε νεαρές γυναίκες, ώστε να βγουν από το σεξουαλικό δουλεμπόριο και να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.
  • Το μοντέλο του προγράμματος Ανώνυμοι Υπηρέτες περιλαμβάνει τη στέγαση Πρώτης Γραμμής κι ένα μοναδικά σχεδιασμένο Κέντρο Ημέρας που αντιμετωπίζει τις ειδικές ανάγκες των γυναικών οι οποίες εξέρχονται από τη σεξουαλική εκμετάλλευση.
  • Το μοντέλο του προγράμματος Ανώνυμοι Υπηρέτες, σε οποιαδήποτε χώρα κι αν εφαρμοστεί ολοκληρωμένα, παράγει ένα σταθερό ποσοστό επιτυχίας της τάξεως του 70%. Για αυτόν τον λόγο, το συγκεκριμένο μοντέλο υιοθετήθηκε και από το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις.