Οργανωτική Αρχή: Καθοδηγούμαστε από τον οραματισμό μας

Πιστεύουμε στη σημασία του οράματός μας, το οποίο βασίζεται:

 • στην Υπηρεσία Αγάπης
 • την Προσωπική Αποκατάσταση και
 • την Κοινοτική Ζωή

Αυτό που προσδίδει στο έργο μας  την Εγγύηση Ποιότητας είναι ότι αυτοί που υπηρετούν στην Κοινότητά μας είναι άνθρωποι που επιθυμούν:

 • «Να πράττουν το δίκαιο
 • Να αγαπούν το έλεος και
 • Να βαδίζουν ταπεινά με τον Κύριό Τους» (Μιχαίας 6:8).
Οργανωτική Αρχή: Όλοι μας χρειαζόμαστε αποκατάσταση.

Πιστεύουμε στη θεραπευτική σημασία των 12 Βημάτων, γι’ αυτό όλοι συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Διαμόρφωση Υπηρετών (ΔΥΠΗ), όχι μόνο για να προχωρούμε στην προσωπική μας αποκατάσταση αλλά και ως μέσο δικού μας συσχετισμού με τη μακροχρόνια διαδικασία αποκατάστασης, από την οποία πρέπει να περάσουν τα μέλη, που επιλέγουν να θεραπευθούν από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και σωματεμπορία.

Οργανωτική Αρχή: Όλοι προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα όλων

Πιστεύουμε ότι εφαρμόζοντας την Αρχή της Ανωνυμίας προσελκύουμε περισσότερους ανθρώπους για το έργο μας, απ’ ό,τι με την αυτοπροβολή μας.

Πιστεύουμε επίσης ότι η ιδιωτικότητα:

 • Είναι κομβική για την αποκατάσταση
 • Είναι απαραίτητη για την ποιότητα ζωής
 • Έχει να κάνει με τον σεβασμό και την εκτίμηση του εαυτού μας και των άλλων (της ηγεσίας, του έμμισθου προσωπικού, των μελών και των δωρητών)
Οργανωτική Αρχή: Ισχυρή ηγεσία σημαίνει  καλό παράδειγμα

Πιστεύουμε στη σημασία του παραδείγματός μας, να είμαστε καθημερινά οι υπηρέτες που θέλουν να καλύψουν πρώτα τις ανάγκες των άλλων.

Θέλουμε επίσης να είμαστε παραδείγματα έμπρακτης εφαρμογής των όσων υποστηρίζουμε στις αξίες και τις αρχές μας.

unityΟργανωτική Αρχή: Η ενότητα δεν είναι μόνο μέσο για τον στόχο της αποκατάστασης αλλά και σκοπός μας

Πιστεύουμε στο κοινό μας όραμα που βασίζεται:

 • στην υπηρεσία
 • την προσωπική αποκατάσταση και
 • την κοινότητα

τα οποία, όταν εφαρμόζονται σε απόλυτη αρμονία με το χριστιανικό πνεύμα, φέρνουν την αίσθηση της ενότητας.

Οργανωτική Αρχή: Με δυναμικές πρωτοβουλίες στοχεύουμε στην οικονομική μας αυτοσυντήρηση

Πιστεύουμε ότι για να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες του προγράμματός μας, θα πρέπει να αποτελούμε μια αυτοσυντήρητη κοινότητα.

Για τον σκοπό αυτόν, θέτουμε σε εφαρμογή καλά μελετημένες μεθόδους οργάνωσης, για να αναπτύξουμε κοινωνικές επιχειρήσεις με στόχο την αυτοχρηματοδότησή μας, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύουμε τα μέλη του προγράμματος για να στελεχώσουν τις κοινωνικές αυτές επιχειρήσεις.

Οργανωτική Αρχή: Κοινότητα αποκατάστασης για μας σημαίνει και έντιμο εργασιακό περιβάλλον

Πιστεύουμε ότι προκειμένου να αναπτύξουμε ένα έντιμο εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ισότητα, θα πρέπει να θυμόμαστε τις χριστιανικές αρχές:

 • Της προσωπικής ακεραιότητας με βάση τη μετάνοια και τη συγχώρεση
 • Της δικαιοσύνης και ενότητας
 • Της αυτοθυσίας και το ρόλο που παίζει στην υπηρεσία

Επιπλέον πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμόζουμε:

 • Καλά μελετημένες μεθόδους καθοδήγησης του ανθρώπινου δυναμικού
 • Έναν σωστό Κώδικα Συμπεριφοράς
 • Έντιμες αποφάσεις και διαδικασίες που προάγουν τη δικαιοσύνη και την ισότητα.

Οργανωτική Αρχή: Η διαδοχή στην ηγεσία προετοιμάζεται καθημερινά

Πιστεύουμε ακόμη ότι τα μέλη που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα, είναι οι καλύτερες πιθανές υπεύθυνες του έργου μας στο μέλλον, και γι’ αυτό τις καθοδηγούμε πνευματικά, ώστε να γίνουν Επίτιμοι Υπηρέτες της κοινότητάς μας.

Πιστεύουμε ότι παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση και πνευματική καθοδήγηση σε όλα τα επίπεδα της κοινότητάς μας, διασφαλίζουμε την επιτυχή διαδοχή σε όλες τις υπεύθυνες θέσεις.

Καθώς το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις αυξάνεται, η ηγετική ομάδα διασφαλίζει ότι τα μέλη που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα παίρνουν μέρος στη Φροντίδα-Μετά, και συμπεριλαμβάνονται στη ζωή της Κοινότητας ως Επίτιμοι Υπηρέτες.

Τα που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα και γίνονται Επίτιμοι Υπηρέτες, διατηρούν την ανωνυμία τους. Σ’ αυτήν τη φάση, οι γυναίκες αυτές αποτελούν ισότιμα μέλη με οποιονδήποτε άλλον που συνεργάζεται με τη Θεραπευτική Κοινότητά μας.